about us

Projekt By nie zapomnieć – ludzie nauki i kultury w Kielcach” polega na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu relacji mówionych ludzi (15), którzy, współtworzyli/współtworzą środowisko naukowo-kulturalne stolicy regionu, zajmowali się upowszechnianiem nauki, kreowali działalność kulturalną, oddawali się pracy społecznej na rzecz społeczności świętokrzyskiej. Z okazji 60-lecia powstania KTN chcielibyśmy stworzyć archiwum wypowiedzi takich osób, by utrwalić w ludzkiej pamięci wydarzenia związane z tworzeniem kieleckich uczelni, świętokrzyskich instytucji kultury i nauki. Zorganizowano cykl spotkań w wybranymi osobami (spotkania otwarte i zamknięte), spotkania te były rejestrowane w formie audiowizualnej, relacje spisane i zamieszczone (razem z relacją filmową) na naszej stronie internetowej (ludzie.kieleckietowarzystwonaukowe.pl). Wychodzimy z założenia, że zebrane wspomnienia budują obraz przeszłości miasta (regionu), pozwalają zachować pamięć o ludziach aktywnych, uświadamiają mieszkańcom wagę działań podejmowanych działań na rzecz lokalnej społeczności, współtworzą aktywność obywatelską.

Zbieranie materiału odbywało się zgodnie z metodologią wypracowaną w obrębie historii mówionej – termin historia mówiona (według prof. Jerzego Bartmińskiego) oznacza:

    1. żywiołową, uniwersalną praktykę mówienia, opowiadania, wspominania i tworzenia potocznych opowieści, które żyją w pamięci każdego środowiska, w małych wspólnotach rodzinnych i lokalnych, tworzą jego lepiej lub gorzej pamiętaną historię.

    2. bazującą na żywiołowej mówioności działalność o charakterze naukowym, społecznym i kulturowym, która polega na utrwalaniu, gromadzeniu i przekazywaniu osobistych wypowiedzi (relacji) – danych poziomu historii mówionej żywiołowej (na podstawie przygotowanego wcześniej kwestionariusza, w zgodzie z wymogami powszechnie przyjętymi w historii mówionej, przy pisemnej zgodzie respondentów na wykorzystanie nagrań). Najciekawsze nagrania (audio) wraz z opisami będą prezentowane na specjalnej stronie internetowej.

 

Projekt „By nie zapomnieć – ludzie nauki i kultury w Kielcach jest związany z 60-leciem istnienia KTN. Ma utrwalić pamięć o ludziach, którzy aktywnie zmieniali rzeczywistość lokalną, wykazywali aktywność w budowaniu kieleckiego środowiska naukowego i kulturalnego. Projekt ma także pokazywać tzw. dobre praktyki i koncentrować się na życiu i działalności ludzi, którzy swoją aktywnością przyczynili się do rozwoju miasta i regionu. Spotkania w dwóch rodzajach: otwarte (z publicznością, nagrywane) i zamknięte (badacz przeprowadzający nagranie z naukowcem). Dzięki upowszechnianiu na stronie internetowej grono odbiorców będzie tworzone nie tylko przez publiczność biorącą udział w poszczególnych spotkaniach (30-40 osób), ale także przez członków KTN (270 osób) i wszystkich ludzi zainteresowanych przeszłością miasta (np. historyków, regionalistów), a zwłaszcza funkcjonowaniem kieleckich instytucji naukowych i kulturalnych.

 

Projekt powstał dzięki wsparciu finansowemu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego